Podporují nás :

logo HVX bar poz

logo 2014 kontakt male

logo uamk

Automotoklub Škoda Mladá Boleslav

Automotoklub Škoda je společenská organizace pro motoristy a přátele motorismu především z regionu Mladá Boleslav. Automotoklub je členem ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK ČR) a ve svém poslání a činnosti se řídí platnými stanovami. Členem automotoklubu se může stát každá fyzická či právnická osoba.

Automotoklub Škoda zaměřuje svoji činnost především na tyto tři hlavní oblasti :

 • Poskytování služeb motoristické veřejnosti (informace, ubytování v ATC, prodej dálničních známek a některých dalších dokumentů a propagačních materiálů) a spolupráce s dalšími organizacemi a orgány při řešení otázek bezpečnosti silničního provozu.
 • Organizace sportovních a motoristických akcí (Rallye Bohemia, Škoda Tour, Economy Run, srazy caravanistů, závody minikár, motokár apod.)
 • Zajišťování organizačních podmínek pro vznik a práci odborných skupin (dospělých i mládeže), ve kterých motoristé a přátele motorismu mohou rozvíjet svou zájmovou činnost.

Novinky

Desatero pro motoristy:

 1. Uvědom si, že řídíš auto, které se může stát nástrojem smrti. 
 2. Úsměvem a milým slovem oplať řidiči, který ti vynadal. 
 3. Nemíjej bez povšimnutí řidiče v nouzi, neujížděj z místa nehody, pomoc zraněnému jako milosrdný samaritán. 
 4. Nechlub se svým vozidlem, neoslňuj rychlostí a předjížděním za každou cenu. 
 5. Neodsuzuj přestupek jiného, i když si myslíš, že sám bys jej neudělal, netrub a neukazuj na čelo. 
 6. Dojde-li k nehodě, nehádej se, ale klidně se s protivníkem dohodni o faktech. 
 7. Vydrž to klidně, i když tě někdo předběhne u čerpací stanice, či zabere místo na parkovišti. 
 8. Nekřič, nenadávej zvláště starším chodcům, maminkám s kočárky a neděs je bravurní jízdou. 
 9. Poškodíš-li cizí vůz na parkovišti, zanechej lístek s adresou za stěračem. 
 10. Předjel-li tě nebezpečným způsobem jiný řidič, neoplácej mu to.

Automotoklub Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel: +420 326 321 344,    326 8 169 11